اطلاعیه سومین آزمون اعمال مدرک تحصیلی کارکنان دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۸۶۲
سومین دوره آزمون اعمال مدرک تحصیلی کارکنان دانشگاه تهران، توسط مرکز آموزش های ضمن خدمت، روز سه‌شنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

مرکز آموزش‌های ضمن خدمت به درخواست اداره کل منابع انسانی، سومین دوره‌ی آزمون اعمال مدرک تحصیلی کارکنان دانشگاه تهران را روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ برگزار خواهد کرد.

روند اجرایی برگزاری آزمون:
۱. اداره کل منابع انسانی لیست متقاضیان اعمال مدرک تحصیلی را جهت برنامه‌ریزی و گروه‌بندی افراد به مرکز آموزش‌های ضمن خدمت ارسال می‌نماید.

۲. مرکز آموزش‌های ضمن خدمت با توجه به مدرک تحصیلی نسبت به گروه‌بندی، هماهنگی برای برگزاری آزمون، اعلام زمان آزمون، معرفی محتوا و منابع آزمون از طریق سامانه مدیریت آموزش کارکنان، مدیران و اساتید ( stm.ut.ac.ir ) به افراد ذینفع اقدام می‌نماید.

۳. اداره کل منابع انسانی از طریق سامانه‌ی اتوماسیون اداری، فراخوان لازم جهت اطلاع رسانی به افراد و شرکت در آزمون را به افراد متقاضی ارسال خواهد کرد.

۴. آزمون به صورت تستی، حضوری و پس از تأیید هویت افراد از طریق ارائه کارت پرسنلی برگزار خواهد شد. نمایندگانی از مرکز آموزش‌های ضمن خدمت، اداره کل منابع انسانی و اداره کل حراست بر روند اجرای آزمون نظارت خواهند داشت.

تذکر: غیبت در آزمون به هر دلیلی (موجه یا غیرموجه) مردود تلقی می‌گردد و به هیچ عنوان امکان امتحان مجدد در همان دوره فراهم نمی‌باشد. غایبین و جاماندگان می‌توانند با تأیید اداره کل منابع انسانی در آزمون‌های بعدی شرکت نمایند.

۵. پس از برگزاری آزمون، مرکز آموزش‌های ضمن خدمت نمره‌ی افراد را طی نامه‌ای رسمی به اداره کل منابع انسانی ارسال خواهد کرد.

۶. این آزمون به عنوان دوره‌ی آموزشی ضمن خدمت تلقی نمی‌گردد، مشمول امتیازات ارتقا رتبه و ارزیابی و… نیست و صرفاً برای اعمال مدرک تحصیلی اعتبار دارد. مرکز آموزش‌های ضمن خدمت گواهی آموزشی برای شرکت کنندگان صادر نخواهد کرد.

تذکر: کارکنانی که یک یا چند عنوان از دوره‌های مربوطه را قبلاً طی کرده‌اند در این آزمون امتیازی نسبت به سایرین ندارند و آزمون به صورت یکپارچه و از همه مفاد اعلام شده برای همکاران برگزار می‌گردد.


( ۲ )

نظر شما :