اطلاعیه مرخصی تشویقی کارکنان

تعداد بازدید:۷۹۶۶
اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران درخصوص مرخصی تشویقی کارکنان، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

نظر به ضرورت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با توجه به اینکه ستاد کشوری مقابله با بیماری کرونا، مراکز آموزشی را تا پایان سال تعطیل کرده است و برابر سنوات هر ساله، مراکز آموزشی از نیمه دوم فروردین ماه آغاز به کار می‌نماید، لذا با توجه به تبصره ۱ فصل هشتم آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه با توجه به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ مقرر گردید:
۱- دانشگاه به کلیه کارکنان از تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ تا ۹۹/۰۱/۱۱ به مدت ۱۰ روز مرخصی تشویقی اعطا می‌نماید.
۲- به کارکنانی که بنا به نظر واحد مربوطه مانند (مرکز بهداشت، لرزه نگاری، انتظامات و سایر واحدها) باید در محل کار خود حضور داشته باشند، اجازه داده می‌شود ۱۰ روز مرخصی تشویقی خود را در طول سال ۱۳۹۹ استفاده نمایند.
۳- چنانچه شرایط دیگری توسط دولت و یا ستاد مقابله با ویروس کرونا تعیین شود، این مصوبات در دانشگاه نیز اعمال خواهد شد.

اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران


( ۲۰۵ )

نظر شما :