فراخوان عضویت شرکت‌های برنامه رشد و پسارشد در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۶۳۹

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، در نظر دارد به منظور حمایت از شرکت‌های فناور برنامه رشد و پسارشد، نسبت به پذیرش این شرکت‌ها به صورت عضو (غیر مستقر) اقدام کند.
بر اساس این فراخوان، تمامی متقاضیان در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند نسبت به ثبت‌نام در هریک از مراحل رشد و پسارشد اقدام کنند.

مدت فراخوان:
از تاریخ اول بهمن ۱۳۹۸ شروع شده و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.


مراحل پذیرش:
- تکمیل کاربرگ‌های پذیرش و ارسال مستندات درخواستی برنامه (رشد و پسارشد) متناسب با احراز شرایط اولیه هر مرحله
- بررسی و پذیرش اولیه (تکمیل پرونده)
- شرکت در جلسات داوری فنی و کسب و کار و کارگروه ارزیابی
- اعلام نتیجه نهایی

برآورد زمانی:
مراحل پذیرش از زمان خاتمه فراخوان به طور متوسط برابر سه ماه است.

متقاضیان می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://utstpark.ir/barnameh-roshd-pasaroshd مراجعه کنند.


نظر شما :