آگهی مزایده

تعداد بازدید:۱۲۰۴

آگهی مزایده


دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در نظر دارد ۲۰ رأس گاو شیری آبستن و ۵ رأس تلیسه آبستن خود را از طریق مزایده به فروش رساند. مقتضی است در صورت تمایل به شرکت در مزایده از تاریخ ۲۱/‏۱۱/‏۱۳۹۸‬ لغایت ۲۶/‏۱۱/‏۱۳۹۸ در وقت اداری (از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۵) جهت آگاهی از جزئیات و دریافت اسناد و فرم‌های مزایده به اداره اموال دانشگاه به نشانی: خیابان انقلاب – خیابان ۱۶ آذر – سازمان مرکزی دانشگاه تهران و بازدید محل به نشانی: شهر ری، جاده امین‌آباد، روبروی شرکت فجر (مرکز تحقیقات دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) مراجعه و یا جهت کسب‬ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره اموال دانشگاه ۶۱۱۱۳۲۷۲ تماس حاصل نمایید.


( ۲۱ )

نظر شما :