جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، گامی در جهت فرهنگ‌سازی «مدیریت سبز»

تعداد بازدید:۱۲۵۰
دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، به عنوان مهم‌ترین رویداد فرهنگی دانشجویی دانشگاه تهران، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مدیریت سبز ایفا می‌کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی، دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، با هدف ایجاد رقابت بین فعالان دانشجویی، اقدامات مهمی در زمینه ترویج فرهنگ مدیریت سبز و حفظ محیط زیست و گامی مهم در جهت آموزش اهداف دانشگاه سبز به دانشجویان برداشته است.
«محیط زیست و دانشگاه سبز» از موضوعات مهم برنامه‌های بخش نمایشگاهی دومین جشنواره فرهنگ، است، به گونه‌ای که یکی از محورهای برنامه‌های دانشجویی «علم در قاب هنر» و «روز جهانی علم» به این موضوع اختصاص داده شده است و در فضای نمایشگاهی ایجاد شده در باشگاه دانشجویان، آثار ارزشمندی که حاصل دانش و خلاقیت دانشجویان دانشگاه است، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
در فرآیند اجرایی جشنواره نیز سعی شده است تا با مصرف بهینه از منابع و امکانات، گام مؤثری در راستای تحقق مدیریت سبز برداشته شود.


( ۶ )

نظر شما :