گزارش الگوسازی فعالیت‎های آموزشی و ترویجی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران در اراضی دیم کوهین

تعداد بازدید:۸۳۸
مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران در اراضی دیم کوهین از معدود مراکز تحقیقاتی وزارت علوم و زیر مجموعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه است که به واسطه فعالیت‎های پژوهشی، آموزشی و ترویجی مبتنی بر حفاظت خاک و آب در سال‏های اخیر مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
گزارش الگوسازی فعالیت‎های آموزشی و ترویجی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران در اراضی دیم کوهین

کمّی‌سازی نتایج و دستاوردهای کشاورزی حفاظتی و انتقال یافته‎های نوین برگرفته از فعالیت استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در زمینه علوم و مهندسی خاک، زراعت و اصلاح نباتات در دهه اخیر، این مرکز را به‎عنوان قطب کشاورزی حفاظتی در کشور معرفی کرده که مورد توجه پژوهشگران داخلی و خارجی به ویژه سازمان جهانی غذا و کشاورزی (فائو) قرار گرفته است.

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید.


( ۸ )

نظر شما :