انتشار کتاب استاد دانشگاه تهران از سوی انتشارات اشپرینگر

تعداد بازدید:۱۱۹۰
انتشارات اشپرینگر اثر تالیفی استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پردیس هنرهای زیبا، کتاب «فرم، فضا و طراحی: از تجربه ایران تا تجربه اروپا» تألیف مهندس محمود توسلی، عضو هیأت علمی این پردیس از سوی انتشارات اشپرینگر منتشر شد.
کتاب فرم، فضا و طراحی: از تجربه ایران تا تجربه اروپا ضمن طرح معیارهای کیفی با توجه به فایده عملی، به بحث درباره اصول شکل دهنده سازمان فضایی شهرهای تاریخی می‌پردازد و می‌تواند به‌مثابه راهنمای طراحی در نظر گرفته شود. برداشت این کتاب هنری، اجتماعی و فرهنگی است.
این ناشر در سال ۲۰۱۶ نیز کتاب «ساخت شهر در محیط‌های گرم و خشک: راهبردهایی برای توسعه پایدار» اثر دیگری از مهندس توسلی را روانه بازار نشر کرد. این کتاب یک مرجع اساسی، راهبردی و پاسخگو به مسائل شهرسازی محیط‌های گرم و خشک است و به تأثیر عوامل تاریخی از یک سو و عوامل آب و هوایی از سوی دیگر بر شکل‌گیری فضایی شهرها می‌پردازد. مطالعات میدانی حاصل از سفرهای متعدد و چند نمونه موردی محتوای این کتاب را تشکیل می‌دهند.

 


( ۶ )

نظر شما :