راه‌اندازی آزمایشگاه تجربی و تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

تعداد بازدید:۲۲۴۰
بخش آزمایشگاه تجربی و تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران بازسازی و افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، «بخش آزمایشگاه تجربی و تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی»، ۲ تیر ۱۳۹۸ در حیوان‌خانه این مرکز افتتاح شد.
این بخش در جریان بازسازی حیوان‌خانه مرکز تأسیس شده و دارای امکاناتی نظیر اتاق جراحی، تزریقات و نمونه‌برداری است که با هدف تولید موش‌های آزمایشگاهی و تولید خرگوش راه‌اندازی شده است.
بخش آزمایشگاه تجربی و تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی کلیه استانداردهای یک محل تکثیر حیوانات آزمایشگاهی از جمله اتاق‌های ایزوله، سیستم تهویه مطبوع، کنترل اتوماتیک دما، کنترل اتوماتیک روشنایی و دیوار‌های قابل شست‌وشو را دارد.
این بخش آماده ارائه خدمات به کلیه محققان و پژوهشگران دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است.


( ۷ )

نظر شما :