اطلاعیه پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی از طریق استعداد درخشان برای سال ۹۱

تعداد بازدید:۱۵۱۸
اطلاعیه پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی از طریق استعداد درخشان برای سال ۹۱

آگهی پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (.Ph.D ) بدون شرکت درآزمون / اختصاصی استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1392 - 1391 در دانشگاه  تهران

دانشگاه تهران در اجرای سیاستهای حمایت وهدایت استعدادهای درخشان ، به استناد آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری،  ( پیوست شماره یک) و دستور العمل های دانشگاه تهران  برای سال تحصیلی 92-91 دررشته هایی که پذیرش دانشجو دارند ، به صورت مازاد برظرفیت تعیین شده وبا رعایت کامل شرایط مندرج در آیین نامه های مذکوردانشجو می پذیرد.

1- متقاضیان ادامه تحصیل در دوره کارشناسی با توجه به دستورالعمل دانشگاه تهران (پیوست شماره دو) درخصوص پذیرش برگزیدگان علمی(دارندگان نشان طلای دانش‌آموزی، رتبه اول تاسوم جشنواره ها، نفر اول مسابقات بین المللی ) برای دوره کارشناسی پیوسته بدون شرکت در آزمون سراسری مصوب جلسه مورخ 28/1/87 شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه می توانند تقاضای  خود را به همراه سوابق ومدارک مربوط حداکثر تا تاریخ 31/2/1391 به پردیس / دانشکده / مرکز/ موسسه ذیربط ارسال نمایند.

2- متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با توجه به دستورالعمل دانشگاه تهران  ( پیوست شماره‌ سه) درخصوص پذیرش برگزیدگان علمی( رتبه اول تاسوم المپیاد علمی دانشجویی کشور، دانشجویان نمونه کشوری ، نفر اول مسابقه ها وجشنواره ها ی معتبر علمی بین المللی ، رتبه اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر ونوآور وبسیجی شاهد وایثارگر ) برای دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون مصوب جلسه مورخ 8/3/1387 شورای تحصیلات تکمیلی می توانند تقاضای خود را همراه سوابق ومدارک مربوط حداکثر تا تاریخ 31/2/1391 به پردیس / دانشکده /مرکز/موسسه ذیربط ارسال نمایند.

3-دانشجویان سال چهارم دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه تهران که به لحاظ میانگین کل هفت نیمسال گذرانده جزو ده درصد دانشجویان برتر رشته خود باشند می توانند با توجه به "دستورالعمل پذیرش دانشجوی ممتاز ( پیوست شماره چهار ) دوره کارشناسی دانشگاه تهران برای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بدون شرکت در آزمون سراسری  مصوب جلسه مورخ8/3/1387 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در پایان نیمسال هفتم درخواست کتبی ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد را به پردیس / دانشکده /مرکز/موسسه ذیربط خود ارائه دهند.

4- متقاضیان ادامه تحصیل در دوره دکتری (.Ph.D ) بر اساس دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (پیوست شماره پنج)، درخصوص پذیرش برگزیدگان علمی برای دوره دکتری بدون شرکت در آزمون 8/3/1387شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می توانند تقاضای خود را به همراه سوابق ومدارک مربوط حداکثر تا تاریخ30/2/1391 به پردیس / دانشکده /مرکز/موسسه ذیربط ارسال نمایند.

5- متقاضیان واجد شرایط می بایست حداکثر تا تاریخ 31/2/1391 مدارک مربوطه رابه واحد استعدادهای درخشان پردیس / دانشکده /مرکز/موسسه  ذیربط ارسال ویا تحویل نمایند.

تذکرات مهم :

  • پذیرش نهایی، پس از اعلام نظر پردیس / دانشکده /مرکز وموسسه ذیربط وعدم داشتن هرگونه حکم از کمیته انضباطی دانشگاه مربوط انجام می پذیرد لذا داشتن شرایط اولیه وتحویل مدارک ، به منزله پذیرش قطعی تلقی نمی گردد و هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند .
  • پذیرفته شدگان نهایی در مقطع دکتری در صورت نداشتن گواهی زبان عمومی لازم است حداکثر تا قبل از امتحان جامع ، حد نصاب قبولی نمره زبان عمومی را براساس مقررات دانشگاه تهران احراز نمایند.
  • به مدارکی که از طریق پست ویا اشخاص غیر ذینفع ، خارج از مهلت تعیین شده واصل گردد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  • تصویر مدارک ارائه شده به هیچ وجه عودت داده نمی شود .
  • شماره تلفن های 61113230 و61113205 در ساعات اداری برای پاسخگویی احتمالی متقاضیان محترم در نظر گرفته شده است .