برگزاری بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

۱۹ مهر ۱۳۹۰ | ۱۷:۲۸ کد : ۶۵۹ اخبار اخبار رویدادها
تعداد بازدید:۱۵۵۸
برگزاری بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

نظر به اینکه بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران همزمان با هفته پژوهش در اواخر آذر ماه سال جاری برگزار می گردد، از کلیه اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان واجد شرایط تقاضا می شود ،بر اساس آیین نامه های جشنواره پژوهش نسبت به تکمیل فرم های مربوط اقدام نموده ومدارک ذیربط راهمراه با فرم های تکمیل شده حداکثر تا تاریخ 01/08/1390 به معاونت پژوهشی پردیس/دانشکده ذیربط ارسال نمایند تا پس از بررسی و ارزیابی اولیه جهت اقدامات بعدی به اداره کل برنامه ریزی ونظارت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه http://prs.ut.ac.ir مراجعه شود.