اطلاعیه تکمیل ظرفیت مصاحبه با پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد دانشکده مطالعات جهان

تعداد بازدید:۱۷۳
اطلاعیه تکمیل ظرفیت مصاحبه با پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد دانشکده مطالعات جهان
به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد رشته های مطالعاتی دانشکده مطالعات جهان (کد 1131) که موفق به حضور در مصاحبه علمی نشده اند می رساند که سازمان محترم سنجش کشور بر اساس نامه 34992/11 مورخ 19/6/90 که در قالب نامه 1869493 مورخ 23/6/90 دانشگاه تهران به دانشکده مطالعات جهان واصل شده، امکان برگزاری مصاحبه مجدد را فراهم آورده است.

از این رو دانشکده مطالعات جهان در قالب تکمیل ظرفیت (دوره شبانه) از میان پذیرفته شدگان مرحله اول که موفق به حضور در مصاحبه نشده اند بر اساس جدول زیر دانشجو می پذیرد.

تحویل مدارک آموزشی و پژوهشی قبل از این تاریخ های اعلام شده در جدول زیر موجب تسریع در فرایند مصاحبه خواهد بود.

 

تاریخ مصاحبه
روز مصاحبه
تعداد نفرات
نام رشته
29/6/90
سه شنبه 30/5- 30/1
2
مطالعات آمریکای شمالی
29/6/90
سه شنبه 30/5- 30/1
4
مطالعات بریتانیا
29/6/90
سه شنبه 30/5- 30/1
4
مطالعات فرانسه
30/6/90
چهار شنبه 30/5- 30/1
2
مطالعات آلمان
30/6/90
چهار شنبه 30/5- 30/1
3
مطالعات آمریکای لاتین
30/6/90
چهارشنبه 30/5- 30/1
4
مطالعات روسیه
30/6/90
چهارشنبه 30/5- 30/1
3
مطالعات هند

عمومی
23/6/1390
روابط عمومی و بین الملل