تاسیس شبکه دانشمندان جهان اسلام در دانشگاه تهران

۰۶ تیر ۱۳۹۰ | ۱۱:۵۹ کد : ۶۳۵ اخبار اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۵۶۲

تأسیس شبکه

دانشمندان جهان اسلام در دانشگاه تهران

 

 

شبکه دانشمندان جهان اسلام در اردیبهشت 1390 تشکیل شد. رئیس دانشگاه تهران طی حکمی دکتر علی اکبر موسوی موحدی استاد ممتاز دانشگاه تهران را به عنوان رئیس شبکه دانشمندان جهان اسلام منصوب نمود.

طراحی پایگاه الکترونیکی برای این شبکه و استقرار سامانه برخط (Online) برای دسترسی به دانشمندان مسلمان از اهداف اولیه این شبکه است. در این برنامه ارتباط فعال و همکاری دانشمندان جهان اسلام با دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی، قطب‌های علمی، مراکز رشد و پارک فناوری در دانشگاه تهران به منظور مشارکت در تولید علم و توسعه نوآوری، فنآوری، تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و ارتقاء موقعیت علمی دانشگاه درعرصه های ملی و بین المللی برنامه ریزی خواهد شد.

 

 

 

منبع خبر: دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام- دانشگاه تهران