دانشگاه تهران در جمع ۱۰ دانشگاه برتر جهان در رشته مهندسی مکانیک

تعداد بازدید:۳۶۳۹۹
دانشگاه تهران در نظام رتبه‌بندی ۲۰۱۸ دانشگاه ملی تایوان، در رشته مهندسی مکانیک جایگاه نهم جهان را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، براساس نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان که دانشگاه‌ها را در سه محور بهره‌وری پژوهش، تأثیر پژوهش و تعالی پژوهش مورد ارزیابی قرار می‌دهد، دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و رتبه ۳۶۷ جهانی قرار دارد.

براساس گزارش ۲۰۱۸ این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه تهران با رتبه ۹ در موضوع مهندسی مکانیک و رتبه ۷۹ در زمینه مهندسی، برترین دانشگاه ایرانی است.

اطلاعات شاخص‌های این نظام، از پایگاه ISI استخراج و بر اساس آن در سه محور و بر مبنای ۸ شاخص ارزیابی می‌شود. ارزیابی در سه محور بهره‌وری پژوهش (با وزن ۲۵ درصد) شامل تعداد مقالات در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۰ درصد) و تعداد مقالات در سال جاری (با وزن ۱۵ درصد)؛ تأثیر پژوهش (با وزن ۳۵ درصد) شامل تعداد استنادها در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۵ درصد)، تعداد استنادها در دو سال اخیر (با وزن ۱۰ درصد) و میانگین تعداد استنادها در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۰ درصد)؛ و تعالی پژوهش (با وزن ۴۰ درصد) شامل مقدار شاخص H در دو سال گذشته (با وزن ۱۰ درصد)، تعداد مقالات پراستناد در ۱۱ سال گذشته (با وزن ۱۵ درصد) و تعداد مقالاتی که در سال جاری در مجلات با ضریب تأثیر بالا به چاپ رسیده‌اند (با وزن ۱۵ درصد) صورت می‌گیرد.

این نظام علاوه بر رتبه‌بندی کلی، ۳۰۰ دانشگاه برتر را در ۶ زمینه و ۱۴ موضوع رتبه‌بندی می‌کند. زمینه‌های ارزیابی کشاورزی، پزشکی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی را شامل می‌شود. موضوعات ارزیابی نیز شامل علوم کشاورزی، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، محیط زیست و اکولوژی، جغرافیا، علم مواد، ریاضیات، مهندسی مکانیک، داروشناسی و سم‌شناسی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری است.

لازم به ذکر است که از تعداد ۸۳۷ دانشگاهی که در این رتبه‌بندی مورد بررسی قرار گرفته‌اند ۹ دانشگاه ایرانی حضور دارند.

دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۸ دانشگاه ملی تایوان

رتبه جهانی

نام دانشگاه

۳۶۷

دانشگاه تهران (امتیاز ۵۰.۹)

۴۳۴

دانشگاه علوم پزشکی تهران (امتیاز ۴۹.۷)

۶۰۱-۶۵۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۰۱-۶۵۰

دانشگاه تربیت مدرس

۶۵۱-۷۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۵۱-۷۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

رتبه‌ای ذکر نشده است

دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه‌ای ذکر نشده است

دانشگاه علم و صنعت ایران

رتبه‌ای ذکر نشده است

دانشگاه شیراز

 

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در زمینه‌های ۶ گانه

زمینه

دانشگاه برتر دنیا در زمینه

دانشگاه‌های ایرانی حاضر در زمینه

کشاورزی

دانشگاه واگنینگن هلند رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۱۸۲

دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۴۰۱-۴۵۰

پزشکی

دانشگاه هاروارد آمریکا رتبه یک جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ۲۴۳

مهندسی

دانشگاه شانگهای چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۷۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه ۱۲۶

دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۱۶۳

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه ۱۸۶

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۲۳۳

دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۲۴۶

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل رتبه ۲۸۸

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی رتبه ۴۵۱-۵۰۰

علوم زیستی

دانشگاه هاروارد آمریکا رتبه یک جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ۲۸۷

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی رتبه ۴۵۱-۵۰۰

علوم طبیعی

دانشگاه کالیفرنیا برکلی آمریکا رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۴۵۱-۵۰۰

علوم اجتماعی

دانشگاه هاروارد آمریکا رتبه یک جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ۴۰۱-۴۵۰

 

موضوعات ارزیابی شامل علوم کشاورزی، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، محیط زیست و اکولوژی، جغرافیا، علم مواد، ریاضیات، مهندسی مکانیک، داروشناسی و سم‌شناسی، فیزیک، علوم گیاهی و جانوری است

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رده‌بندی موضوعی ۱۴ گانه

موضوع

دانشگاه برتر

دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی

علوم کشاورزی

دانشگاه واگنینگن هلند رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۷۶

دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۱۸۵

دانشگاه فردوسی مشهد رتبه ۲۵۸

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۲۷۸

دانشگاه شیراز رتبه ۳۰۱-۳۵۰

مهندسی شیمی

دانشگاه شانگهای چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۳۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه ۱۲۴

دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۱۳۳

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه ۱۸۱

دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۲۱۸

دانشگاه تبریز رتبه ۲۲۱

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۲۲۸

دانشگاه شیراز رتبه ۲۸۲

دانشگاه صنعت نفت رتبه ۴۵۱-۵۰۰

شیمی

دانشگاه «آکادمی علوم چین» چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۲۰۱

دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۳۵۱-۴۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه ۴۵۱-۵۰۰

مهندسی عمران

دانشگاه شانگهای چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۴۳

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه ۱۳۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه ۱۳۷

دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۱۴۶

دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۲۷۸

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی رتبه ۴۵۱-۵۰۰

علوم کامپیوتر

دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور رتبه یک جهانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه ۱۱۶

دانشگاه تهران رتبه ۱۳۱

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه ۱۹۹

دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۲۰۴

مهندسی الکترونیک

دانشگاه شانگهای چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۱۴۱

دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۱۶۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه ۱۷۴

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه ۲۷۲

دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۳۰۱-۳۵۰

محیط زیست و اکولوژی

دانشگاه واگنینگن هلند رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۲۵۵

علوم جغرافیایی

دانشگاه کلروادو بولدر آمریکا رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۲۷۶

علم مواد

دانشگاه شانگهای چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۱۴۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه ۱۸۴

دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۲۱۲

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۲۱۷

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه ۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۳۵۱-۴۰۰

ریاضیات

دانشگاه شاه عبدالعزیز عربستان رتبه یک جهانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه ۹۰

دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۲۸۷

دانشگاه تهران رتبه ۳۰۱-۳۵۰

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج رتبه ۴۵۱-۵۰۰

مهندسی مکانیک

دانشگاه ژیانگ ژیاتونگ چین رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه ۲۷

دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه ۴۳

دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۷۵

دانشگاه فردوسی مشهد رتبه ۸۳

دانشگاه تبریز رتبه ۱۰۲

دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۱۴۲

دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۱۴۲

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی رتبه ۱۶۶

دانشگاه شیراز رتبه ۲۲۳

داروشناسی و سم‌شناسی

دانشگاه هاروارد آمریکا رتبه یک جهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه ۴۱

دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه ۷۰

دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه ۱۹۹

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی رتبه ۲۱۲

فیزیک

دانشگاه کالیفرنیا برکلی آمریکا رتبه یک جهانی

دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۴۰۱-۴۵۰

علوم گیاهی و جانوری

دانشگاه کالیفرنیا داویس آمریکا رتبه یک جهانی

دانشگاه تهران رتبه ۲۲۸

 

گزارش سال ۲۰۱۸ نظام رتبه‌بندی NTU حاکی از این است که دانشگاه تهران در ۱۴ موضوع مورد بررسی دارای رتبه است.

دانشگاه تهران همچنین در ۱۰ موضوع از ۱۴ موضوع حائز رتبه نخست ملی است: علوم کشاورزی، رتبه ۷۶؛ مهندسی شیمی، رتبه ۳۵؛ مهندسی عمران، رتبه ۴۳؛ مهندسی الکترونیک، رتبه ۱۴۱؛ محیط زیست اکولوژی، رتبه ۲۵۵؛ علوم جغرافیایی، رتبه ۲۷۶؛ علوم مواد، رتبه ۱۳۵؛ مهندسی مکانیک، رتبه ۹ و علوم گیاهی و جانوری، رتبه ۲۲۸.

بررسی نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان در سال ۲۰۱۸ میلادی نشان می‌دهد که دانشگاه‌های ایران در موضوع مهندسی مکانیک حضور پررنگی دارند و ۱۰ دانشگاه ایرانی در این موضوع دارای رتبه هستند.

۱۰ دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان سال ۲۰۱۸

رتبه

دانشگاه

کشور

امتیاز نهایی

۱

هاروارد

آمریکا

۹۷.۹

۲

استانفورد

آمریکا

۹۵.۵

۳

جان هاپکینز

آمریکا

۹۵.۳

۴

تورنتو

کانادا

۹۴.۹

۵

آکسفورد

انگلستان

۹۴.۱

۶

واشنگتن سیاتل

آمریکا

۹۳.۶

۷

میشیگان

آمریکا

۹۲.۸

۸

کالج لندن

انگلستان

۹۲.۰

۹

انستیتو فناوری ماساچوست MIT

آمریکا

۹۱.۸

۱۰

کمبریج

انگلستان

۹۰.۹

 

 

 


( ۸۵ )

نظر شما :