اطلاعیه تکمیلی در خصوص سومین دوره آزمون مجازی کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹

تعداد بازدید:۱۲۶
اطلاعیه تکمیلی در خصوص سومین دوره آزمون مجازی کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹
 

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد (مجازی) سال 1389 دانشگاه تهران که موفق به کسب حدنصاب مرحله اول آزمون شده اند می رساند :

 

الف: در صورتیکه دانشگاه تهران از طریق سازمان سنجش آموزش کشور موفق به اخذ پذیرش دانشجو در رشته های مندرج در جدول (الف) در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89بشود،همزمان از پذیرفته شدگان مرحله اول نیز جهت شرکت در مرحله دوم آزمون دعوت به عمل خواهد آورد.در صورت کسب حد نصاب قبولی در دو مرحله (مرحله نهایی کسب حداقل 50 از 100 امتیاز) این داوطلبان شرایط ورود به دانشگاه تهران را پیدا خواهند نمود.

ب : در خصوص رشته های مندرج در جدول (ب) ، داوطلبانی که در دانشکده مدیریت در مرحله اول نصاب لازم را کسب نموده اند در صورت تمایل می توانند در پردیس قم در مرحله دوم آزمون شرکت نموده و در صورت کسب نصاب قبولی در دو مرحله (مرحله نهایی کسب حداقل 50 از 100 امتیاز) این داوطلبان هم شرایط ورود به پردیس قم دانشگاه تهران را پیدا خواهند نمود.

ج: در خصوص سایر رشته ها مندرج در جدول (ج) داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب مرحله اول شده اند می توانند یکی از دو گزینه زیر را انتخاب نمایند: 

  1. در صورتیکه دانشگاه تهران حداقل تا پایان سال 1390 موفق به پذیرش دانشجو در این رشته ها بشود ، حق آن داوطلب محفوظ باقی می ماند و از آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مرحله دوم آزمون دعوت به عمل خواهد آمد و در صورت کسب نصاب قبولی در دو مرحله (مرحله نهایی کسب حداقل 50 از 100 امتیاز) این داوطلبان نیز شرایط ورود به دانشگاه تهران را پیدا خواهند نمود. 
  2. در صورت عدم تمایل این داوطلبان به تحقق بند 1 می توانند با مراجعه به دانشگاه نسبت به دریافت هزینه ثبت نام خود اقدام نمایند.  
     

جداول مربوطه به سومین دوره آزمون مجازی کارشناسی ارشد سال 1389

جدول (الف):

 

 

پردیس/دانشکده

 

نام رشته/گرایش

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی-حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی

 

دانشکده کارآفرینی

 

مدیریت کارآفرینی-آموزش و ترویج

 

مدیریت کارآفرینی-بخش عمومی

 

مدیریت کارآفرینی-سازمانی

 

مدیریت کارآفرینی-فناوری

 

مدیریت کارآفرینی-کسب و کار جدید

 

پردیس قم

 

حقوق جزا و جرم شناسی

 

حقوق خصوصی

 

مدیریت

 

حسابداری

 

مدیریت 

اجرایی

مدیریت 

امور شهری

مدیریت 

رسانه

 جدول (ب):

 

پردیس/دانشکده

نام رشته/گرایش

مدیریت

مدیریت

دولتی

مدیریت

بازرگانی

 جدول(ج) :

 

 

پردیس/دانشکده

نام رشته/گرایش

 پردیس قم و دانشکده های مدیریت و محیط زیست

مدیریت

MBA

مدیریت

منابع انسانی

مدیریت

مالی

مدیریت

صنعتی

مدیریت

بازرگانی - بیمه

فلسفه غرب

برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست

 

معاونت آموزشی دانشگاه تهران