دانشگاه تهران، مقام اول بیشترین پروژه‌های مشترک بین‌المللی

تعداد بازدید:۳۳۲۴
مقام اول تعداد برنامه‌های مشترک دانشگاه‌های ایران با محققان خارجی اعم از راهنمایی مشترک دانشجو، دوره‌های مشترک آموزش، طرح‌های تحقیقاتی مشترک به دانشگاه تهران اختصاص دارد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، بر اساس میزان برنامه‌های مشترک دانشگاه‌ها با محققان خارجی اعم از راهنمایی مشترک دانشجو، دوره‌های مشترک آموزش، طرح‌های تحقیقاتی مشترک در سال جاری، دانشگاه تهران با ۳۲۰ طرح در صدر دانشگاه‌های ایران قرار دارد.

بعد از دانشگاه تهران، دانشگاه‌های صنعتی شریف با ۱۱۵ طرح، دانشگاه علامه طباطبایی با ۷۳ طرح، دانشگاه تبریز با ۴۵ طرح، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۴۲ طرح، دانشگاه شیراز با ۳۳ طرح و دانشگاه علم و صنعت با ۳۱ طرح در رده‌های بعدی قرار دارند.

گفتنی است که تعداد طرح‌های بین‌المللی دانشگاه تهران بیش از دو سوم مجموع سایر دانشگاه‌های ایران است.

تعداد برنامه‌های مشترک با محققان

دانشگاه‌ها

ردیف

۳۲۰

تهران

۱

۱۱۵

صنعتی شریف

۲

۷۳

علامه طباطبایی

۳

۴۵

تبریز

۴

۴۲

صنعتی امیرکبیر

۵

۳۳

شیراز

۶

۳۱

علم و صنعت

۷

۲۶

تربیت مدرس

۸

۲۵

اصفهان

۹

۲۲

زنجان

۱۰

۱۷

صنعتی اصفهان

۱۱

۱۷

فردوسی مشهد

۱۲

۱۳

خوارزمی

۱۳

۵

الزهراء (س)

۱۴

 


( ۲ )

نظر شما :