اطلاعیه نحوه و زمانبندی ثبت نام خوابگاههای دانشجویی

تعداد بازدید:۱۰۸
اطلاعیه نحوه و زمانبندی ثبت نام خوابگاههای دانشجویی
بسمه تعالی

دانشجویان عزیز لازم است جهت آگاهی از زمان و نحوه ثبت نام خوابگاه برای سال تحصیلی 90-89 به سایت ( خدمات الکترونیکی سامانه خوابگاه)  مراجعه نمایند.
http://kooy.ut.ac.ir
اداره کل خوابگاههای دانشگاه تهران