اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۱-۹۰

تعداد بازدید:۱۳
اطلاعیه دانشگاه تهران در خصوص پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۱-۹۰

بر اساس مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران ، بدینوسیله به اطلاع داوطلبان گرامی متقاضی ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تهران می رساند که این دانشگاه بعد از معرفی چند برابر ظرفیت متقاضیان از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور از طریق مصاحبه تخصصی یا پذیرش بطریقه CV ( بررسی سوابق آموزشی ، پژوهشی و مصاحبه ) اقدام خواهد نمود .

-   اسامی پردیس ها و دانشکده هائی که مجری پذیرش از طریق مصاحبه تخصصی می باشند به شرح زیر است :

   پردیس هنرهای زیبا -  پردیس ابوریحان - پردیس قم  -پردیس کیش و دانشکده های ادبیات و علوم انسانی –روانشناسی و علوم تربیتی –حقوق و علوم سیاسی –علوم اجتماعی –زبانها و ادبیات خارجی –جغرافیا – تربیت بدنی و علوم ورزشی –مدیریت –اقتصاد –محیط زیست –الهیات و معارف اسلامی- مطالعات جهان –علوم و فنون نوین –کارآفرینی و موسسه ژئوفیزیک 
-  اسامی پردیس ها و دانشکده هایی که مجری پذیرش به طریق cv می باشند به شرح زیر است :

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی -پردیس دانشکده های فنی – پردیس علوم - مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک و دانشکده دامپزشکی

اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد .
                                          
                              

                                  اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران