بررسی چالش‌های محیط زیستی ایران در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۱۳۸۶
مراسم سخنرانی با عنوان «چالش‌های محیط زیستی ایران- درس‌هایی که ما آموختیم» در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، سخنرانی با عنوان «چالش‌های محیط زیستی ایران - درس‌هایی که ما آموختیم» توسط گری لوئیس، هماهنگ‌کننده سازمان ملل مقیم ایران و نماینده برنامه عمران ملل متحد در ایران، ۱۸ دی ۱۳۹۶ از ساعت ۱۱ تا ۱۲ از سوی معاونت پژوهشی دانشکده محیط زیست دانشگاه برگزار می‌شود.


نظر شما :