در جلسه شورای عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

رئیس دانشگاه تهران: نقد و پرسش دانشگاهیان نوید بهبود شرایط را می‌دهد

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۷:۳۱ کد : ۴۱۸۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۹۶۲
شورای عمومی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، در سالن شورای پردیس برگزار شد.

در ابتدای جلسه، اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به بیان دیدگاه‌ها و مسائل و مشکلات آموزشی و پژوهشی پرداختند و نظرات خود را جهت بهبود وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارائه کردند.

در ادامه جلسه، رئیس دانشگاه تهران نظرات ارزشمند اعضای هیأت علمی پردیس را از روی دلسوزی و سازنده توصیف کرد و گفت: بدون شک این نظرات نوید آن را می‌دهد که دانشگاه زنده و بالنده و پرسشگر و دنبال بهبود شرایط است.

دکتر نیلی احمدآبادی، بسیاری از مشکلات موجود در سطح ملی، جامعه و دانشگاه‌ها را ناشی از تفکر ناصحیح و نامطلوب خواند و افزود: آنچه فضای سبز، جنگل، آب و شرایط محیطی را امن می‌کند، تفکر درست و حساب شده است و اگر تفکر مطلوب باشد هر روزه شاهد نابودی باغ‌ها و مزارع و جنگل‌ها نخواهیم بود که متأسفانه امروزه در کشور ما اولویت با خودرو است و هر جا که خودرو هست باید مسیرش باز و مهیا شود که این تفکر، نامطلوب و ناصحیح است.

در ادامه جلسه، رئیس دانشگاه با اعضای هیأت علمی به بحث درباره مسائل آموزشی و پژوهشی دانشگاه پرداخت.


( ۱ )

نظر شما :