اطلاعیه وام ویژه دکتری دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۳۶۷۲

دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری سه ماهه بهار از تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان به نشانی http://ems.ut.ac.ir اقدام نمایند.


( ۷ )

نظر شما :