اطلاعیه (شماره ۱) اعلام اسامی مرحله نخست مشمولان دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

تعداد بازدید:۱۸۹۹

 

اطلاعیه (شماره ۱)
اعلام اسامی مرحله نخست مشمولان دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دانشگاه تهران

 

اسامی مرحله نخست مشمولان دریافت جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان سال ۱۳۹۵ در کلیه مقاطع تحصیلی، در وبگاه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه قابل مشاهده است. درضمن نتایج مرحله بعدی متعاقباً از همین طریق اعلام خواهد شد.

 

معاونت آموزشی دانشگاه تهران


( ۵ )

نظر شما :