اطلاعیه(۳) پذیرفته شدگان انتقالی براساس آیین‌نامه انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵

تعداد بازدید:۱۳۱۷

 

اطلاعیه (سری سوم)
قابل توجه پذیرفته شدگان انتقالی بر اساس آیین نامه انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵


ثبت‌نام الکترونیکی از ساعت ۱۴روز سه‌شنبه ۱۳۹۵/۷/۱۳ تا چهارشنبه ۱۳۹۵/۷/۱۴ از طریق سامانه ثبت‌نام دانشگاه تهران (http://reg.ut.ac.ir) و ثبت‌نام حضوری روزهای چهارشنبه ۱۳۹۵/۷/۱۴و شنبه ۱۳۹۵/۷/۱۷در محل پردیس/ دانشکده مربوط طبق راهنمای ثبت‌نام خواهد بود.

پذیرفته‌شدگان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.

معاونت آموزشی دانشگاه تهران


( ۴ )

نظر شما :