*اطلاعیه* پذیرفته‌شدگان انتقالی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ بر اساس آیین‌نامه انتقال فرزندان اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۸۷۱
اطلاعیه پذیرفته شدگان انتقالی براساس آیین نامه انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵

قابل توجه پذیرفته‌شدگان انتقالی آزمون سراسری  ۱۳۹۵ که بر اساس آئین نامه انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی به دانشگاه تهران انتقال می‌یابند
ثبت‌نام الکترونیکی از ساعت ۱۷ روز شنبه ،  ۱۳۹۵
/ ۷ / ۱۰ تا روز دوشنبه ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۲ از طریق سامانه پذیرش دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران صورت می‌پذیرد.

ثبت نام حضوری روزهای دوشنبه،  ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۲ و سه‌شنبه ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۳ در محل پردیس / دانشکده مربوط انجام می‌پذیرد.

پذیرفته‌شدگان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.

معاونت آموزشی دانشگاه تهران


( ۳ )

نظر شما :