دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و ۲۴۸ جهانی در رتبه‌بندی «یورَپ»

تعداد بازدید:۶۵۵
همزمان با انتشار جدیدترین نتایج نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ»، دانشگاه تهران در جایگاه ۲۴۸ جهانی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت بین‌الملل دانشگاه، بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۱ میلادی نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ»، دانشگاه تهران با رتبه ۲۴۸ جهانی در جایگاه نخست ملی جای گرفته است.
در ویرایش پیشین این نظام نیز دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی جای گرفته بود. امتیاز کل دانشگاه تهران در این رتبه‌بندی نزدیک به ۴۰۵ است. روند جایگاه جهانی دانشگاه تهران در این نظام رتبه‌بندی در نمودار یک نشان داده شده است. امتیاز دانشگاه تهران در سنجه‌های گوناگون ارزیابی این نظام رتبه‌بندی نیز در جدول یک، آمده است.

 


«یورَپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های جهان‌تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یک‌دیگر ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی؛ شش سنجۀ کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی هستند.
بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۱ میلادی نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ» ۵۹ مؤسسۀ ایرانی در میان ۳۰۰۰ مؤسسۀ برتر جهان هستند. «دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه این نظام رتبه‌بندی را مدیریت و روزآمد می‌کند. در جدول دو، امتیاز کل و رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی برتر و در جدول سه، امتیاز مؤسسه‌ها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

 

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۱ میلادی نظام رتبه‌بندی فراگیر «یورَپ»، «Harvard University» پیشگام جهان است و «University of Toronto»، «University College London»، «Stanford University»، «University of Oxford»، «Johns Hopkins University»، «University of Cambridge»، «University of Michigan»، «University of Washington Seattle»، و «Tsinghua University» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

کلید واژه ها: رتبه‌بندی رتبه‌بندی یورپ دانشگاه تهران


( ۲ )

نظر شما :