اطلاعیه پرداخت وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری

تعداد بازدید:۱۳۱۱
اطلاعیه پرداخت وام ویژه دانشجویان روزانه دکتری

دانشجویان دکتری دوره روزانه از تاریخ 13/02/1394 لغایت 02/03/1394 برای درخواست وام و کسب  اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی دانشکده/پردیس/مرکز محل تحصیل مراجعه نمایید.


( ۱ )