درخشش دانشگاه تهران در رتبه‌بندی موضوعی کیو.اس.

تعداد بازدید:۱۴۲۴
درخشش دانشگاه تهران در رتبه‌بندی موضوعی کیو.اس.

بر اساس گزارش اخیر مؤسسۀ کیو.اس. دربارۀ رتبه‌بندیِ 2015 دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی در حوزه‌های موضوعی مختلف، دانشگاه تهران توانسته است در پنج ردۀ موضوعی جایگاه بین‌المللی خود را حفظ کند. به این ترتیب، در حوزۀ فنی-مهندسی، دانشگاه تهران در حوزه‌های مهندسی عمران و سازه، مهندسی برق و الکترونیک، و مهندسی مکانیک، هوا-فضا، و ساخت به ترتیب رتبه‌های 151-200، 251-300، و 201-250 را کسب کرده است. همچنین، در حوزۀ علوم طبیعی نیز دانشگاه تهران توانسته است در موضوع‌های علوم مواد و ریاضیات به ترتیب رتبه‌های 151-200 و 301-350 را بدست آورد.

رتبه‌بندی موضوعی کیو.اس.، که یکی از مهمترین رتبه‌بندی‌های موضوعی بین‌المللی به شمار می‌آید، در سال 2011 در راستای پاسخگویی به نیاز دانشجویان، استادان و جوامع دانشگاهی راه‌اندازی شد. به دلیل تفاوتی که میان رتبه‌بندی موضوعی و رتبه‌بندی کلی وجود دارد، مؤسسۀ کیو.اس. شاخص‌های رتبه‌بندی خود در این مورد را به گونه‌ای تهیه کرده تا از سوءگیری‌های احتمالی جلوگیری شود. این رتبه بندی بر اساس کیفی بودن  اعضای هیئت علمی، اشتهار، استناد، و شاخص اچ مهمترین شاخص‌های کیو.اس. برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف است. اگرچه، باید توجه داشت که وزن هرکدام از این شاخص‌ها در موضوع‌های مختلف متفاوت است. مرجع کیو.اس. برای گردآوری اطلاعات مربوط به استنادها و انتشارات یک مؤسسه پایگاه استنادی اسکوپوس است. در جدول زیر امتیاز دانشگاه تهران در پنج حوزۀ موضوعی مختلف آمده است.

UNIVERSITY OF TEHRAN

 

Subject

Score

2015 Rank

 

ENGINEERING & TECHNOLOGY

 

Engineering - Civil & Structural

43.4

151-200

   

Engineering - Electrical & Electronic

40.2

251-300

   

 

Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing

40.9

201-250

   

 

NATURAL SCIENCES

 

Materials Science

48.2

151-200

   

 

Mathematics

42.9