گزارش تصویری دید و بازدید نوروز ۱۳۹۴ هیأت رئیسه دانشگاه با دانشجویان

۱۸ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۸ کد : ۲۳۷۹ اخبار اخبار رویدادها
تعداد بازدید:۱۷۶۹
گزارش تصویری دید و بازدید نوروز ۱۳۹۴ هیأت رئیسه دانشگاه با دانشجویان
گزارش تصویری دید و بازدید نوروز ۱۳۹۴ هیأت رئیسه دانشگاه با دانشجویان

مراسم دید و بازدید نوروز 1394، هیأت رئیسه با دانشجویان دانشگاه مورخ 17/1/1394 در سالن شهید نوروزی کوی برگزار شد.