بازدید سرپرست دانشگاه تهران از دانشکده تربیت بدنی

۱۸ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۸ کد : ۲۳۷۸ اخبار اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۴۳۷
بازدید سرپرست دانشگاه تهران از دانشکده تربیت بدنی
بازدید سرپرست دانشگاه تهران از دانشکده تربیت بدنی

دکتر محمود نیلی احمدآبادی سرپرست، دکتر سیداحمدرضا خضری مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی و دکتر حسن به‌نژاد رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه 17 فروردین ماه 1394 با حضور در جمع دانشجویان از ورزش باستانی ( زورخانه) دانشکده تربیت بدنی بازدید نمودند.

( ۱ )