برگزاری سومین همایش بین‌‌المللی میراث طبیعی فرهنگی و توسعه پایدار در مناطق روستایی

تعداد بازدید:۱۷۵۵
برگزاری سومین همایش بین‌‌المللی میراث طبیعی فرهنگی و توسعه پایدار در مناطق روستایی

سومین همایش بین‌‌المللی میراث طبیعی فرهنگی و توسعه پایدار در مناطق روستایی اردیبهشت 1394 برگزار می‌شود.
محور های اصلی این همایش عبارتند از تعریف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی توسعه ؛ میراث طبیعی فرهنگی شرط توسعه دانش بومی و شناخت سرزمین؛ چالش میراث فرهنگی و توسعه پایدار (منطقه ای؛ ملی و جهانی)؛ و هنرهای بومی و توسعه پایدار.
این همایش به همت دانشگاه تهران و با همکاری سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه گیلان برگزار می‌شود.
برای اطلاعات بیشتر با دبیرخانه تهران و رشت تماس بگیرید.

دبیرخانه تهران:

بلوار کشاورز- خیابان وصال شیرازی- کوچه شاهد-شماره 8- پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایران دانشگاه تهران.

تلفن:88992163 و 88969621

دبیرخانه همایش در رشت: میدان مصلی – بلوار شهشید مدرس- کوچه نیلوفر – شماره 9-دفتر موزه میراث روستایی گیلان.
 

ت

تلفن: 0131-3238438