کتاب تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران منتشر شد

۱۰ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۴:۱۸ کد : ۲۳۴۰ اخبار اخبار فرهنگی-دینی
تعداد بازدید:۲۳۹۵
کتاب تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران منتشر شد
کتاب تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران منتشر شد

 همزمان با هشتادمین سال تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران کتاب تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران به همت کانون فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی و به قلم مقصود فراستخواه به منظور معرفی و تشریح تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی به رشته تحریر درآمده است.
این کتاب درصدد آن است که شمعی روشن کند برای کاوش در رد پاهای چندین نسل مهندسی در کوره راه‌های پر سنگلاخ تاریخ معاصر ایران. به امید مشعل‌های برافروخته‌ای که از راه برسند  و نور آگاهی بیشتری بر مسافت‌های طی شده و منازل باقی مانده این سلوک هشتاد ساله بیفکند.
این تحقیق در پی پاسخ به پرسش‌هایی است از این دست: نخستین زمینه‌ها و شرایط پیدایی دانشکده فنی و سوابق آن چه بود؟ سیر تاریخی تطورات دانشکده قبل و بعد از انقلاب چگونه بود؟ ادوار مهم حیات و فعالیت دانشکده از چه قرار بود؟ دانشکده در ادوار مختلف حیات و فعالیت خود چه عملکردی داشت و منشأ چه آثاری شد؟ چه عوامل اجتماعی و زمینه‌ای در فراز و فرودهای دانشکده فنی طی ادوار گوناگون آن تأثیر گذاشته است و از این، چه درس‌ها و دلالت‌هایی می‌توان برای حال و آینده دانشکده به دست آورد؟ عملکرد دانشکده فنی در ادوار مختلف چه تأثیرات اجتماعی بر جای نهاده است؟ مقصود فراستخواه پدیدآورنده کتاب هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران در این تحقیق که از نوع توصیفی و تحلیلی است از رویکرد روش‌شناسی تلفیقی به صورت بررسی اسنادی و متون و منابع استفاده کرده است با تاکید بر زمینه کاوی تاریخی، قلمرو تحقق همه اسناد و آرشیو قابل دسترسی مربوط به دانشکده فنی دانشگاه تهران بوده است.
این کتاب از هفت بخش تشکیل شده است که عبارتند از:
بخش یکم: پیشینه آموزش مهندسی در ایران و تاسیس دانشکده فنی؛ بخش دوم؛ تصویر ایام آموزشی و پژوهشی؛ بخش سوم: هیأت علمی و تدریس؛ بخش چهارم: دانشجویان و جنب و جوش آن‌ها؛ بخش پنجم: سازمان مدیریت و زیرساخت‌ها؛ بخش ششم: تأثیر اجتماعی دانشکده؛ و بخش هفتم: تحلیل اجتماعی و زمینه کاوی تحولات دوره‌های هفت‌گانه در حیات دانشکده.


( ۲ )