دانشگاه تهران برای چهارمین سال متوالی در صدر دانشگاه‌های کشور در وبومتریکس قرار گرفت

تعداد بازدید:۱۴۸۴
دانشگاه تهران برای چهارمین سال متوالی در صدر دانشگاه‌های کشور در وبومتریکس قرار گرفت

وبگاه دانشگاه تهران در ویرایش ژانویۀ 2015 وبومتریکس حائز رتبۀ اول ملی و هفتم خاورمیانه شد و رتبۀ 363 بین‌المللی را کسب کرد. در حالی که دانشگاه تهران در ویرایش قبلی این نظام جایگاه 398 جهان و هشتم خاورمیانه را کسب کرده بود، در ویرایش اخیر نظام رتبه‌بندی وبگاه‌های دانشگاهی در ابتدای سال 2015 میلادی به ترتیب 38 و یک پله در رتبه‌بندی جهانی و منطقه‌ای پیشرفت کرد. همچنین، دانشگاه تهران در رتبه‌بندی آسیا نیز توانسته است رتبۀ 64 را بدست آورد.
  پس از دانشگاه تهران، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران (385 جهانی)، تربیت مدرس (603 جهانی)، فردوسی مشهد (664 جهانی)، و صنعتی اصفهان (804 جهانی) در رتبه‌های دوم تا پنجم ملی قرار دارند.
این رتبه ­بندی در سال دو ویرایش در ژانویه و جولای ویرایش می‌شود. اطلاعات مربوط به ویرایش ژانویه این رتبه ­بندی در ماه ژانویۀ هر سال گردآوری شده و فهرست رتبه ­بندی دانشگاه­‌ها و مؤسسات در اواخر فوریه منتشر می­شود. اطلاعات ویرایش جولای نیز در ماه جولای هر سال منتشر شده و فهرست رتبه­ بندی در اواخر آگوست منتشر می­شود.
رتبه‌بندی وبومتریک متشکل از یک پایگاه داده شامل 15000 دانشگاه و بیش از 5000 مرکز تحقیقاتی است. این رتبه‌بندی اولین بار در سال ۲۰۰۴ منتشر و بر اساس شاخصی مرکب از چندین پارامتر تهیه شد. حجم اطلاعات موجود بر روی وب، قابلیت دسترسی، و نسبت اطلاعات منتشر شده در وب به میزان لینک‌های برگشتی خارجی آن از جملۀ این پارامترهاست.
رتبه‌هایی که دانشگاه تهران در هر کدام از بخش­های جدول فوق در رتبه­بندی اخیر کسب کرده، به شکل زیر است:

University of Tehran )www.ut.ac.ir)

Ranking

Indicator

World

Continental

Country

Presence Rank

Impact Rank

Openness Rank

Excellence Rank

363

64

1

809

912

57

384