بر اساس نظام رتبه‌بندی تایوان ۲۰۲۱؛‌

دانشگاه تهران با ۲۶ پله ارتقاء، در جایگاه نخست ملی و ۳۳۸ جهانی قرار گرفت / مهندسی مکانیک دانشگاه تهران با کسب رتبه ۲۴ صدرنشین شد

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۳ کد : ۲۰۳۱۲ اخبار اخبار بین‌الملل خبر
تعداد بازدید:۱۹۵۴
روابط عمومی دانشگاه تهران: بر پایه گزارش سال ۲۰۲۱ میلادی «رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» یا «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان»، دانشگاه تهران با ارتقا ۲۶ پله‌ای در جایگاه نخست ملی و ۳۳۸ جهانی قرار گرفت.

در ویرایش پیشین این نظام، دانشگاه تهران جایگاه ۳۶۴ جهان را به دست آورده بود. در شش سال گذشته دانشگاه تهران همواره نخستین مؤسسه ایرانی در این نظام رتبه‌بندی بوده است. جایگاه سال ۲۰۲۱ دانشگاه تهران بهترین نتیجه‌ای بوده که در سال‌های گذشته برای دانشگاه تهران به دست آمده است.

بر اساس این گزارش، دانشگاه تهران در بخش‌های موضوعی در علوم کشاورزی رتبه ۷۱، شیمی رتبه ۱۸۱، مهندسی شیمی رتبه ۴۵، مهندسی عمران رتبه ۴۷، علوم کامپیوتر رتبه ۹۴، مهندسی الکترونیک رتبه ۱۱۶، علوم جغرافیایی رتبه ۱۸۹، علم مواد رتبه ۱۴۰، ریاضیات رتبه ۳۵۰-۳۰۱،‌ مهندسی مکانیک رتبه ۲۴،‌ میکروبیولوژی رتبه ۲۹۳، فیزیک رتبه ۴۵۰-۴۰۱، علوم گیاهی و جانوری رتبه ۱۹۰، علوم و مهندسی انرژی رتبه ۴۰ و محیط‌زیست و اکولوژی رتبه ۱۴۳ را کسب کرده است.
بهترین رتبه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران در موضوع داروسازی با رتبه ۱۷ و پس از آن دانشگاه تهران با رتبه ۲۴ در موضوع مهندسی مکانیک است. بر پایه گزارش سال ۲۰۲۱ میلادی «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان»، ۱۲ مؤسسه ایرانی در سیاهه ۸۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند. دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی اصفهان، تبریز، علم و صنعت ایران، و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد در میان ۸۰۰ مؤسسه برتر جهان جای دارند. افزون‌بر این، دانشگاه‌های تبریز و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز نیز در رتبه‌بندی نرمال‌شده بر پایه اعضای هیأت علمی در میان ۸۰۰ مؤسسه برتر جهان جای گرفته‌اند. در جدول یک، امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون در این نظام رتبه‌بندی آمده است.
 

جدول ۱. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» سال ۲۰۲۱ میلادی

نام مؤسسه

امتیاز

کل

رتبۀ

ملی

رتبۀ

جهانی

رتبۀ جهانی نرمال‌شده

بر پایۀ اعضای هیئت علمی

دانشگاه تهران

33.4

1

338

361

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

32.8

2

368

427

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

-

-

551-600

551-600

دانشگاه صنعتی شریف

-

-

551-600

501-550

دانشگاه تربیت مدرس

-

-

551-600

551-600

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

-

601-650

501-550

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

-

-

601-650

601-650

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-

-

701-750

651-700

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

-

701-750

651-700

دانشگاه تبریز

-

-

701-750

601-650

دانشگاه علم و صنعت ایران

-

-

751-800

651-700

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

-

-

751-800

701-750

دانشگاه شیراز

-

-

-

751-800

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

-

-

-

701-750

 

جدول ۲. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» سال ۲۰۲۱ میلادی

نام مؤسسه

شمار مقاله‌های 11 سال پیش

شمار مقاله‌های سال پیش

شمار استنادهای 11 سال پیش

شمار استنادهای دو سال پیش

میانگین استنادهای 11 سال پیش

شاخص «اچ» دو سال پیش

شمار مقاله‌های پراستناد ده سال پیش

شمار مقاله‌ها در مجله‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش

دانشگاه  تهران

34.4

41.8

24.1

34

39.3

52.4

22.1

28.2

دانشگاه علوم پزشکی تهران

33.2

40.2

24.1

32.8

41.8

52.9

22.1

25.4

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه صنعتی شریف

-

-

-

-

-

-

-

-

دانشگاه تربیت مدرس

-

-

-

-

-

-

-

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

-

-

-

-

-

-

-

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-

-

-

-

-

-

-

-

دانشگاه  صنعتی نوشیروانی بابل

دانشگاه  صنعتی اصفهان

-

-

-

-

-

-

-

-

دانشگاه  تبریز

-

-

-

-

-

-

-

-

دانشگاه  علم و صنعت ایران

-

-

-

-

-

-

-

-

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

-

-

-

-

-

-

-

-

دانشگاه شیراز

-

-

-

-

-

-

-

-

دانشگاه علوم پزشکی  تبریز

-

-

-

-

-

-

-

-

 

دانشگاه ملی تایوان از سال ۲۰۰۷ دانشگاه‌های جهان را بر اساس کمیت و کیفیت عملکرد آنها در مقالات علمی مورد رتبه‌بندی قرار می‌دهد و هر ساله ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان را معرفی می‌کند. این نظام علاوه بر رتبه‌بندی کلی، حدود ۸۰۰ دانشگاه برتر را در ۶ زمینه و ۱۴ موضوع رتبه‌بندی می‌کند. هدف این نظام رتبه‌بندی، ارزیابی عملکرد علمی موسسه‌ها به‌ویژه عملکرد پژوهشی آنها بر پایه شاخص‌های عینی و بدون سوگیری است. ارزیابی در این نظام، در هشت شاخص و سه محور بهره‌وری پژوهش، تأثیر پژوهش و تعالی پژوهش انجام می‌شود.

زمینه‌های ارزیابی شامل کشاورزی، پزشکی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی است. موضوع‌های ارزیابی نیز شامل علوم کشاورزی، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، محیط‌زیست و اکولوژی، جغرافیا، علم مواد، ریاضیات، مهندسی مکانیک، داروشناسی و سم شناسی، فیزیک و علوم گیاهی و جانوری است.

موضوع‌های ۲۵ گانه ارزیابی این نظام رتبه‌بندی شامل علوم کشاورزی، زیست‌شناسی و بیوشیمی، مهندسی شیمی، شیمی، مهندسی عمران، پزشکی بالینی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترونیک، علم مواد، مهندسی مکانیک، میکروبیولوژی، داروشناسی و سم‌شناسی، ریاضیات، علوم اجتماعی، ایمونولوژی، علوم گیاهی و جانوری، فیزیک، علوم جغرافیایی، محیط‌زیست و اکولوژی، اقتصاد و تجارت، علوم سلولی و مولکولی و ژنتیک، علوم اعصاب و علوم رفتاری، روانپزشکی و روانشناسی و علوم فضایی است.

۱۰ دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان سال ۲۰۲۱ به ترتیب شامل دانشگاه‌های هاروارد از آمریکا، استنفورد از آمریکا، تورنتو از کانادا، آکسفورد از انگلستان، جان هاپکینز از آمریکا، کالج لندن از انگلستان، واشنگتن سیاتل از آمریکا، انستیتو فناوری ماساچوست MIT از آمریکا، میشیگان از آمریکا و کمبریج از انگلستان است.

کلید واژه ها: رتبه‌بندی دانشگاه تهران


( ۷ )

نظر شما :