از سوی انتشارات الزویر؛

کتاب «چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منابع آب» منتشر شد

تعداد بازدید:۱۱۵۴
روابط عمومی دانشگاه تهران: کتاب «چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منابع آب»، تألیف دکتر امید بزرگ حداد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران از سوی انتشارات الزویر منتشر شد.

 


بنا بر گزارش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کتاب دکتر امید بزرگ حداد، استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، تحت عنوان چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منابع آب " Economical, political, and social Issues in Water Resources" ، از سوی انتشارات الزویر منتشر شد.

این کتاب، یک مرور کلی جامع و بین رشته‌ای بر هر سه عامل مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ارتباط آنها با منابع آب ارائه می‌دهد. در بخش اقتصادی به مسائلی شامل حسابداری آب، اقتصاد آب، قیمت‏گذاری آب، بازار آب، بانک آب و بورس پرداخته شده است. در بخش سیاسی نیز موضوع‌هایی همچون قدرت آب و هیدروهژمونی، دیپلماسی و هیدروپلیتیک آب، حقوق و قوانین آب، حکمرانی و سیاست‌گذاری آب، مدیریت منابع آب مشترک و سامانه‌های مدیریت آب بررسی شده‌اند. همچنین در بخش مسائل اجتماعی مواردی مانند آب و فرهنگ، تمدن و تاریخ، کیفیت آب، بهداشت و سلامت و آب و جامعه مورد بحث قرار گرفته‌اند.

 

 

کلید واژه ها: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی انتشارات الزویر دانشگاه تهران


( ۳ )

نظر شما :