عضویت هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه تخصصی فدراسیون بین‌المللی معماران منظر (IFLA)

تعداد بازدید:۸۶۰
روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر مهدی خان‌سفید، استادیار رشته مهندسی فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به عضویت کارگروه تخصصی مسابقات دانشجویی کمیته آموزش و امور دانشگاهی فدراسیون بین‌المللی معماران منظر (IFLA)، انتخاب شد.
عضویت هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه تخصصی فدراسیون بین‌المللی معماران منظر (IFLA)

بنا بر گزارش دفتر مدیریت سبز دانشگاه، کمیته آموزش و امور دانشگاهی فدراسیون بین‌المللی معماران منظر، اهداف مرتبط با پیشبرد آموزش این رشته تخصصی را از طریق ایجاد و بالا بردن استانداردهای آموزشی، با تسهیل و حمایت از همکاری و تعامل اعضای این تشکل بین‌المللی دنبال می‌کند. همچنین این کمیته در توسعه برنامه‌های آموزشی و مطالعات، تحقیقات، تبادل دانش و اطلاعات بین کشورهای عضو و مناطق این فدراسیون جهانی فعالیت دارد. کارگروه تخصصی مسابقات دانشجویی این کمیته وظیفه شناساندن، تشویق و گسترش معماری منظر را از طریق سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط، هماهنگی امور مربوط به انتخاب داوران و فرآیند داوری و برگزاری مسابقات و جوایز را بر عهده دارد. این امر، با توجه به موضوعات تخصصی و محورهای کنگره‌های سالیانه فدراسیون بین‌المللی معماران منظر، در سه بخش تجزیه و تحلیل و برنامه‌ریزی، طراحی و پژوهش‌های عملیاتی در حوزه منظر، صورت می‌پذیرد.

لازم به ذکر است، فدراسیون بین‌المللی معماران منظر، مجموعه‌ای بین‌المللی متشکل از اعضا و نمایندگان بیش از ۷۷ کشور جهان است که با هدف ارتقا تخصص معماری منظر و علوم و هنرهای مرتبط با آن در سطح جهانی و کمک به ارتقا استانداردهای این حرفه در حوزه‌های برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت، حفاظت و توسعه منظر و تبادل دانش، پژوهش، مهارت و تجربه در این زمینه تخصصی با همکاری کشورهای عضو و سایر نهادهای بین‌المللی فعالیت می‌کند.

کلید واژه ها: معماران منظر IFLA


( ۶ )

نظر شما :