انتشار کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه تهران توسط انتشارات اشپرینگر

تعداد بازدید:۹۱۹
روابط عمومی دانشگاه تهران: کتاب دکتر امید بزرگ حداد، عضو هیأت دانشگاه تهران، تحت عنوان «ابزارهای ضروری برای تحلیل، برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب» توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شد.

 


بنا بر گزارش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، کتاب «ابزارهای ضروری برای تحلیل،‌ برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب» (Essential tools for water resources analysis, planning and management)، تألیف دکتر امید بزرگ حداد، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شد.

این کتاب مفاهیم و ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت بهینه و پایدار منابع و مصارف آب و در نتیجه کاهش بحران کمبود منابع آب در حال و آینده را معرفی می‌کند. از جمله این ابزارها می‌توان به روش‌های مدل‌سازی، شبیه‌سازی، بهینه‌سازی، تجزیه و تحلیل ابرداده‌ها، داده‌کاوی‌، سنجش از دور، سامانه اطلاعات جغرافیایی‌، نظریه‌بازی‌ها، حل اختلاف، پویایی سامانه، مدل‌های عامل‌بنیان، تصمیم‌گیری چندهدفه، چندمعیاره و تجزیه و تحلیل ریسک و عدم اطمینان اشاره کرد. همچنین کاربرد این روش‌ها از طریق مطالعات موردی، تحت تحلیل و بررسی قرارگرفته که مزایای کاربرد این ابزارها را در مدیریت مناسب سامانه‌های منابع آب به‌ خوبی نشان می‌دهد.

 

 

کلید واژه ها: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی انتشارات اشپرینگر دانشگاه تهران


نظر شما :