هفتمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر

۱۹ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۲:۱۵ کد : ۱۷۶۸ اخبار اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۵۰۵
هفتمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر

 اداره کل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه در نظر دارد هفتمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران را در سال 1394 برگزار می‌گردد.دانشجویان واجد شرایط به منظور شرکت در این دوره باید پس از مطالعه آیین‌نامه و دریافت فایل تقاضانامه شرکت در انتخاب دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر از وب سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه به نشانیshahed.ut.ac.ir  (از بخش فرمهای ضروری) و تکمیل آن فقط بصورت تایپی، از آن پرینت تهیه نموده و پس از امضاء بهمراه مدارک مثبته تا پایان روز اداری چهارشنبه 29/11/93 به کارشناس دفتر شاهد و ایثارگر دانشکده /پردیس محل تحصیل خود تحویل دهند. دانشجویان شاغل به تحصیل در پردیسها و دانشکده های فاقد دفتر شاهد و ایثارگر پس از دریافت و تکمیل فرم تقاضانامه از آن پرینت تهیه نموده و پس از تایید توسط واحدهای مختلف (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشجویی – فرهنگی) از طریق اتوماسیون اداری و با امضای رئیس دانشکده/پردیس بهراه مدارک مثبته به اداره کل ارسال کنند


( ۱ )