بازدید سرپرست دانشگاه تهران از مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی

۱۱ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۲:۰۸ کد : ۱۷۶۲ اخبار اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۴۱۹
بازدید سرپرست دانشگاه تهران از مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، سرپرست، دکترسیدحسین گلدانساز معاون اداری و مالی ،دکتر محمدباقر قهرمانی معاون بین‌الملل و دکتر حسن به‌نژاد معاون و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه  11 بهمن 1393ضمن بازدید از مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی  با دکتر علی درزی، رئیس این مؤسسه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دکتر نیلی احمد آبادی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مرکز آموزش زبان فارسی از نزدیک با امکانات این مرکز آشنا شد .