اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۳

تعداد بازدید:۱۴۵۷
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۳

 باسمه تعالی

       اطلاعیه

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری سال 1393

پردیس های علوم و هنرهای زیبا و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

  ضمن خیر مقدم به پذیرفته شدگان عزیز به اطلاع می رساند ؛ثبت نام الکترونیکی روزهای شنبه و یکشنبه مورخ  11/11/1393 و 12/11/1393 ازطریق سامانه ثبت نام دانشگاه تهران (ems.ut.ac.ir) و ثبت نام حضوری بر اساس برنامه مذکور در روز دوشنبه مورخ 13/11/1393 محل آن پردیس ها و دانشکده ها  انجام می گردد.
پذیرفته شدگان چنانچه هر گونه سوالی در رابطه با امور ثبت نام داشته باشند می توانند در ایام ثبت نام با ورود به سامانه فوق الذکر ،  با اداره آموزش پردیس ها و دانشکده مربوط تماس بگیرند .

معاونت آموزشی دانشگاه تهران

          اداره کل خدمات آموزشی