برگزاری مراسم ختم شادروان دکتر مهدی فخرایی

۲۳ آذر ۱۳۹۳ | ۲۰:۱۳ کد : ۱۷۱۴ اخبار اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۳۴۷
برگزاری مراسم ختم شادروان دکتر مهدی فخرایی
مجلس یادبود استاد فقید ، مرحوم دکتر سیدمهدی فخرایی که در روز دوشنبه مورخ 24/9/93از ساعت 30/15 الی 17 در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

( ۱ )