بازدید سرپرست دانشگاه از کوی دانشگاه

۱۵ آذر ۱۳۹۳ | ۲۰:۰۹ کد : ۱۷۰۶ اخبار اخبار دانشجویی
تعداد بازدید:۱۱۳۵
بازدید سرپرست دانشگاه از کوی دانشگاه

دکتر محمود نیلی احمد آبادی سرپرست دانشگاه،دکترسیداحمدرضا خضری مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی ،دکترحسن به‌نژاد معاون و رئیس سازمان خدمات دانشجویی و دکتر غلامرضا جمشیدیها معاون فرهنگی دانشگاه ،پنج‌شنبه 13 آذر از کوی دانشگاه بازدید کردند. سرپرست دانشگاه ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف خوابگاه پسران از جمله خوابگاه جانبازان،ساختمان 22،کتابخانه ،سلف سرویس و واحدهای صنفی کوی در نشست صمیمی، درباره  مشکلات صنفی دانشجویان به بحث و تبادل نظر پرداختند  .