اطلاعیه زمان و مکان برگزاری ارزیابی تخصصی، عمومی و مصاحبه آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) پردیس های کیش، ارس و البرز دانشگاه تهران – سال۱۳۹۳

تعداد بازدید:۹۹۷
اطلاعیه زمان و مکان برگزاری ارزیابی تخصصی، عمومی و مصاحبه آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) پردیس های کیش، ارس و البرز دانشگاه تهران – سال۱۳۹۳

به اطلاع آندسته از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی ( نیمه متمرکز) سال 1393 پردیس‌های بین‌الملل وخودگردان که از طریق سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی گردیده‌اند می‌رساند؛ لازم است بر اساس دستورالعمل اجرایی دانشگاه تهران و مطابق جدول زمانبندی اعلامی وهمچنین با هماهنگی با مسئولین در پردیس‌های مذکور و با در نظر گرفتن اولویت‌های انتخابی خود همراه با کلیه مدارک ؛ سوابق علمی آموزشی و پژوهشی خود مراجعه نمایند. ضمنا داوطلبان عزیز می توانند جهت دریافت اطلاعات مربوط به تاریخ مصاحبه به سایت پردیس های مذکور مراجعه نمایند.
توجه : لازم است کلیه داوطلبان  به سایت پردیس‌های مربوطه مراجعه و به دستورالعمل اجرایی ، اطلاعیه ها؛ شرایط ، ضوابط و نحوه انجام مرحله دوم آزمون دکتری ثبت شده در سایت دقت لازم مبذول فرمایند