اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی سال ۱۳۹۳ مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پردیس های البرز و بین المللی کیش و ارس و آزمون متمرکز کارشناسی ارشد دوره های مجازی ( ویژه شاغلین )

تعداد بازدید:۱۳۳۵
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی سال ۱۳۹۳ مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پردیس های البرز و بین المللی کیش و ارس و آزمون متمرکز کارشناسی ارشد دوره های مجازی ( ویژه شاغلین )

باسمه تعالی

   اطلاعیه

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آزمون اختصاصی سال 1393

پردیس های البرز و بین الملل کیش و ارس و

آزمون متمرکز کارشناسی ارشد دوره های مجازی ( ویژه شاغلین )

با سلام

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی سال 1393 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پردیس‌های البرز، بین المللی کیش ، ارس و آزمون متمرکز کارشناسی ارشد دوره‌های مجازی ( ویژه شاغلین ) روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 8 و 9/07/1393 خواهد بود . زمان قطعی ثبت نام الکترونیکی و حضوری آنان در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد .

                                                                                معاونت آموزشی دانشگاه تهران

                                                                                                           اداره کل خدمات آموزشی