در جلسه کمیته ناظر بر نشریات

با درخواست صدور پروانه انتشار ۱۰ نشریه دانشجویی موافقت شد

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۱ کد : ۱۴۷۹۷ اخبار اخبار دانشجویی
تعداد بازدید:۲۲۱
روابط عمومی دانشگاه تهران: در جلسه کمیته ناظر بر نشریات، با درخواست صدور پروانه انتشار ۱۰ نشریه دانشجویی در دانشگاه تهران موافقت شد.

 بنا بر گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی که (۱۵ بهمن‌ماه) در سالن امیرکبیر برگزار شد، با درخواست پروانه انتشار نشریات آوای پردیس به صاحب امتیازی شورای صنفی، زیست سپهر به صاحب امتیازی انجمن علمی محیط زیست، پرسپکتیو به صاحب امتیازی انجمن علمی فضای سبز، دلتا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی بین رشته‌ای ترویج علمف همووت به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی، مهمان ناخوانده به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی انگل‌شناسی، حسابداری و فناوری‌های نوین به صاحب امتیازی علیرضا احسنی طهرانی، Green Techبه صاحب امتیازی بهزاد اکبری، سو به صاحب امتیازی اسماعیل خزایی و نوروساینس به صاحب امتیازی انجمن علمی بین رشته‌ای پردیس البرز موافقت شد.
همچنین با درخواست تغییرات در نشریه پژوهان به سردبیری جواد رضایی، ژینکو (تغییر نام نشریه به آوند) به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی باغبانی، ساعی به صاحب امتیازی انجمن علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، سی‌سنگان به صاحب امتیازی انجمن علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، جاده عدالت به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی پردیس، دغدغه سبز به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی، آینه به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی، صنعت و غذا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی ماشین‌های غذایی، گفتمان امروز به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان، قدم به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، علوم سیاسی به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی، راستان به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت دانشجویان، فرآیند به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی، پایدیا به صاحب امتیازی امیر رضا فکری، استصحاب به مدیر مسئولی سیده مهسا موسوی فرد، فقه پویا به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق، دنیای صفر و یک به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر، سره به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی جامعه شناسی، ندا به مدیر مسئولی زهرا امیرحسینی، آوای زمین به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی زمین‌شناسی و مراقبت به صاحب امتیازی انجمن اپیدمیولوژی موافقت به‌عمل آمد.
لازم به ذکر است، با درخواست اعطای امتیاز حرفه‌ای به نشریه چرخه نیز موافقت شد. همچنین مقرر شد، بنا بر درخواست نشریات دانشجویی امکان انتشار الکترونیک نشریات در سامانه stdpubut.ac.ir فراهم شود.

کد تحریریه : ۱۰۰/۱۰۱/۱۰۲

کلید واژه ها: اداره کل فرهنگی و اجتماعی نشریات دانشجویی


( ۲ )

نظر شما :