ویژه گرامیداشت مقام زن

برگزیدگان زن در جشنواره‌های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۴ کد : ۱۴۶۹۵ اخبار اخبار برگزیده اخبار علمی-فناوری
تعداد بازدید:۳۹۹۳
روابط عمومی دانشگاه تهران: جشنواره های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران مهمترین رویداد پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران است که همه ساله در نیمه پایانی سال برگزار می شود. تاکنون ۲۹ دوره از این جشنواره برگزار شده و همه ساله در آن زنان (اساتید، پژوهشگران و دانشجویان) با کسب رتبه های متنوع در حوزه ها مختلف، جایگاه درخشانی از آن خود کرده اند. آنچه در ادامه می‌خوانید، مروری است بر لیست برگزیدگان زن در جشنواره‌های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران از ابتدا تا کنون.


 

                 
دکتر حمیرا مشیرزاده دکتر سوگند قاسم زاده زهرا بهادری جهرمی دکتر مریم رضائیان
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضو هیأت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانش آموخته پردیس علوم
پژوهشگر نمونه سال ۱۳۹۹       پژوهشگر جوان نمونه سال ۱۳۹۹       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۹       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۹
                         
                 
یاسمین قیدر شمسی سودمند مقدم دکتر اعظم آهنگر سلسله بنی منیژه طباطبایی
دانش آموخته دانشکده مدیریت دانش آموخته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده علوم اجتماعی پردیس دانشکده‌های فنی
پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹       پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹       کارشناس پژوهشگر نمونه سال ۱۳۹۹       کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه سال ۱۳۹۹
                         
                 
اعظم السادات واقع دشتی مژده اصفهانی دکتر ژاله آموزگار دکتر دره میرحیدر
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی رئیس کتابخانه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده جغرافیا
کارشناس پژوهشی اجرایی نمونه سال ۱۳۹۹       کتابخانه نمونه سال ۱۳۹۹       پژوهشگر پیشکسوت نمونه سال ۱۳۹۸       پژوهشگر پیشکسوت نمونه سال ۱۳۹۸
                         
                 
دکتر آمنه رضایوف دکتر زهرا حسنپور یخدانی دکتر سیما سپهوند دکتر زهرا زمانی
عضو هیأت علمی پردیس علوم دانش آموخته پردیس علوم دانش آموخته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش آموخته پردیس هنرهای زیبا
پژوهشگر برجسته سال ۱۳۹۸       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۸       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۸       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۸
                         
                 
معصومه قدرتی نسرین عبدالوند دکتر سپیده خوئی فاطمه فیاض
پردیس علوم دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی عضو هیأت علمی پردیس علوم دانش آموخته دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی
کارشناس پژوهشی نمونه اجرایی سال ۱۳۹۸       کارشناس پژوهشی نمونه اجرایی سال ۱۳۹۸       طرح کاربردی برجسته سال ۱۳۹۸       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۷
                         
                 
یاسمن سادات برقعی ژاله مرادی پریسا سر زعیم فهیمه صالحی
دانش آموخته دانشکده علوم و فنون نوین دانش آموخته پردیس علوم دانش آموخته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش آموخته مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک
رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۷       پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷       پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷       پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷
                         
                 
دکتر گیتی کریم دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی دکتر سمیه فدایی نژاد بهرامجردی دکتر الهام امین‌زاده
دانشکده دامپزشکی عضو هیأت علمی پردیس هنرهای زیبا عضو هِیأت علمی پردیس هنرهای زیبا عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پژوهشگر پیشکسوت نمونه سال ۱۳۹۶       پژوهشگر برجسته سال ۱۳۹۶       طرح پژوهشی بنیادی نمونه سال ۱۳۹۶       طرح کاربردی برجسته سال ۱۳۹۶
                         
                 
ملیکا قلیچ پور زینب‌السادات موسویان حر نازنین فروزش یاسمین نوری جناقرد
دانشکده دامپزشکی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک پردیس دانشکده‌های فنی پردیس علوم
دانشجوی پژوهشگر نمونه مقطع دکتری سال ۱۳۹۶       دانشجوی پژوهشگر نمونه مقطع دکتری سال ۱۳۹۶       دانشجوی پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶       دانشجوی پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶
                         
                 
پیونیک سیمونی مهسا سنایی زهرا اکبری دکتر روجا رحیمی
دانش آموخته پردیس هنرهای زیبا دانش آموخته پردیس دانشکده‌های فنی پردیس دانشکده‌های فنی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی
رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۶       پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶       کارشناس پژوهشی نمونه سال ۱۳۹۶       پژوهشگر نمونه سال ۱۳۹۵
                         
                 
دکتر عالیه کاظمی دکتر زهرا آراسته دکتر بی بی راضیه یزدان‌پرست نگین ایلخانی پور
عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرین عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پژوهشگر جوان نمونه سال ۱۳۹۵       طرح کاربردی برجسته سال ۱۳۹۵       طرح کاربردی برجسته سال ۱۳۹۵       دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۵
                         
                 
بهاره تمدنی جهرمی مونا دلاوریان مریم معینیان نازیلا طربی
دانش آموخته پردیس علوم دانش آموخته دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانش آموخته پردیس علوم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۵       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۵       پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵       پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵
                         
                 
سمیرا سلیمان‌زاده الهام صابری خواه سرور شجاعی رنجبر دکتر فرنوش فریدبد
دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی پردیس دانشکده‌های فنی معاونت پژوهشی عضو هیأت علمی پردیس علوم
پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵       کارشناس پژوهشی نمونه سال ۱۳۹۵       کارشناس پژوهشی نمونه سال ۱۳۹۵       پژوهشگر جوان نمونه سال ۱۳۹۴
                         
                 
دکتر شهره فاطمی دکتر سپیده خوئی سمانه سیف اللهی آغمیونی پرستو محبی
عضو هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی عضو هیأت علمی پردیس علوم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی پردیس هنرهای زیبا
طرح کاربردی برجسته سال ۱۳۹۴       دستاورد پژوهشی ویژه برگزیده سال ۱۳۹۴       دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۴       دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۴
                         
                 
سارا شکرپور دیانا عسگرزاده یسری دایی چیان زهرا زحمتکش
دانشکده دامپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی پردیس هنرهای زیبا دانش آموخته پردیس دانشکده‌های فنی
دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۴       دانشجوی پژوهشگر ویژه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۴       دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع ارشد سال ۱۳۹۴       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۴
                         
                 
آفاق علومی پریسا سادات آشفته سپیده فهیمی فر نسترن عابدینی
دانش آموخته پردیس علوم دانش آموخته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش آموخته دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانش آموخته پردیس علوم
منتخب رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۴       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۴       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۴       رساله نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴
                         
                 
مریم طوطیان گلناز جوزانی کهن دکتر شهره فاطمی دکتر زهرا امام جمعه
اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی پردیس دانشکده فنی عضو هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس پژوهشی نمونه سال ۱۳۹۴       کارشناس پژوهشی نمونه سال ۱۳۹۴       پژوهشگر برجسته سال ۱۳۹۳       پژوهشگر برجسته سال ۱۳۹۳
                         
                 
دکتر مرضیه یحیی پور دکتر نسرین مصفا دکتر الهه الهی پریسا سادات آشفته
عضو هیأت علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضو هیأت علمی پردیس علوم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
پژوهشگر برجسته سال ۱۳۹۳       طرح کاربردی برجسته سال ۱۳۹۳       طرح کاربردی نمونه سال ۱۳۹۳       دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۳
                         
                 
نگارلشکری ارمغان عابد علم دوست الهه فلاح مهدی‌پور مرجان رضویان
پردیس علوم دانش آموخته پردیس دانشکده‌های فنی دانش آموخته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش آموخته پردیس دانشکده‌های فنی
دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۳       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۳       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۳       پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳
                         
                 
دکتر فرزانه شمیرانی دکتر الهه کولائی دکتر سپیده خوئی دکتر الهام امین زاده
عضو هیأت علمی پردیس علوم عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضو هیأت علمی پردیس علوم عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پژوهشگر برجسته سال ۱۳۹۲       پژوهشگر برجسته و منتخب طرح کاربردی برجسته سال ۱۳۹۲       طرح کاربردی نمونه سال ۱۳۹۲       مدیر پژوهشی نمونه سال ۱۳۹۲
                         
                 
الهه فلاح مهدی پور شکوفه گرانمایه زهرا شاکری زهرا شهری
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش آموخته پردیس علوم دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانش آموخته پردیس دانشکده‌های فنی
دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۲       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۲       رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۲       پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲
                         
                 
عطیه احمدی حنانه گلشاهی نجمه پورساسان فاطمه رسائی
دانش آموخته پردیس هنرهای زیبا دانش آموخته دانشکده دامپزشکی مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲       پایان‌نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲       کارمند پژوهشگر نمونه سال ۱۳۹۲       کارشناس پژوهشی نمونه سال ۱۳۹۲
                         
                 
پروین جلالی خطیبی دکتر بی بی راضیه یزدان‌پرست بهناز بخشنده زهرا شاکری
معاونت پژوهشی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک پردیس علوم دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کارشناس پژوهشی نمونه سال ۱۳۹۲       پژوهشگر برجسته سال ۱۳۹۱       دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۱       دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۱
                         
                 
حنانه گلشاهی فاطمه عروجعلیان میترا انصاری دزفولی منا نوایی نیگجه
دانشکده دامپزشکی دانشکده علوم و فنون نوین پردیس علوم دانشکده علوم و فنون نوین
دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۱       دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۱       دانشجوی پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۱       دانشجوی پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۱
                         
                 
دکتر فاطمه محمدی پناه فاطمه فرهانیان دکتر الهه روحی دل عطیه قاسمی
دانش آموخته پردیس علوم دانش آموخته پردیس فارابی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مرکز تحقیقات بیوشیمی – بیوفیزیک
رساله نمونه برگزیده در مقطع دکتری سال ۱۳۹۱       پایان نامه نمونه برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۱       کارمند پژوهشگر نمونه سال ۱۳۹۱       کارمند پژوهشگر نمونه سال ۱۳۹۱
                         
زینب یغماییان
پردیس دانشکده‌های فنی
کارشناس پژوهشی نمونه سال ۱۳۹۱

کلید واژه ها: جشنواره پژوهش و فناوری روز بزرگداشت مقام زن دانشگاه تهران


( ۴ )

نظر شما :