انتخاب دانشجوی دانشگاه تهران به‌عنوان دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی الهیات کشور

تعداد بازدید:۹۱۲
روابط عمومی دانشگاه تهران: در انتخابات دومین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی الهیات کشور، سیده نرگس حسینی، دانشجوی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به‌عنوان دبیر اتحادیه انتخاب شد.
انتخاب دانشجوی دانشگاه تهران به‌عنوان دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی الهیات کشور

بنا بر گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، انتخابات دومین دوره اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی الهیات کشور، (پنجم بهمن‌ماه) به‌صورت مجازی از طریق سامانه جامع مجمع‌های انتخاباتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این دوره از انتخابات حدود ۶۰ نفر از اعضای انجمن‌های علمی دانشجویی الهیات دانشگاه‌های کشور حضور داشتند.
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران با سه نماینده از انجمن‌های علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی، ادیان و عرفان تطبیقی و علوم قرآن و حدیث در این انتخابات شرکت داشت. در نهایت و با رأی اعضا، سیده نرگس حسینی، دبیر انجمن علمی دانشجویی ادیان و عرفان تطبیقی به‌عنوان دبیر اتحادیه و محمد حسن روزبهانی، عضو انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی به‌عنوان عضو شورای مرکزی دومین مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی الهیات انتخاب شدند.

کد تحریریه : ۱۰۰/۱۰۱/۱۰۲

کلید واژه ها: اداره کل فرهنگی و اجتماعی انجمن‌های علمی دانشجویی انجمن‌های علمی دانشجویی الهیات کشور دانشکده الهیات و معارف اسلامی


( ۶ )

نظر شما :