دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان،انرژی و محیط زیست

تعداد بازدید:۱۵۹۴
دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان،انرژی و محیط زیست
 

دانشکده محیط زیست در نظر دارد در آذر ماه سال جاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان،انرژی و محیط زیست را برگزار نماید،نشست های تخصصی، ارائه مقالات و نمایشگاه از برنامه های جانبی این کنفرانس می باشد .

پوستر کنفرانس