استادان دانشگاه تهران در میان ۲۰دانشمند برتر علوم پایه ایران در پایگاه علوم جهان اسلام

تعداد بازدید:۱۵۱۲
استادان دانشگاه تهران در میان ۲۰دانشمند برتر علوم پایه ایران در پایگاه علوم جهان اسلام

سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام ۲۰ دانشمند برتر ISC در علوم پایه را معرفی کرد. بر اساس اعلام جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام دکترحمیدرضا سیاه کوهی از دانشگاه تهران رتبه دوم ،دکترداریوش اسماعیلی و دکترعلی کنعانیان به ترتیب رتبه‌های هفتم و هشتم را در اختیار دارند. همچنین رتبه یازدهم به دکتر عبدالرضا کرباسی؛ رتبه هجدهم به دکتر علی ترابیان؛ رتبه نوزدهم به دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی و رتبه بیستم به دکترمجید مخدوم تعلق دارد.
به گفته وی داده هایی که از ISC برای استخراج اسامی دانشمندان برتر در علوم پایه استفاده شده، داده‌هایی به زبان فارسی است که با پردازش نشریات علمی معتبر، مصوب کمیسیون نشریات وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام شده است. سهم دانشمندان ایران در ارتباط با انتشارات علمی به زبان غیر فارسی که اغلب به انگلیسی منتشر می کنند، ازISI و Scopus محاسبه و استخراج می شود.به گفته وی، رشته های علوم پایه شامل شیمی، فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی، آمار و هواشناسی است.