اطلاعیه زمان برگزاری مصاحبه تخصصی پذیرش کارشناسی ارشد پردیس های اقماری دانشگاه تهران - سال تحصیلی ۹۳-۹۲

تعداد بازدید:۱۵۷۸
اطلاعیه زمان برگزاری مصاحبه تخصصی پذیرش کارشناسی ارشد پردیس های اقماری دانشگاه تهران - سال تحصیلی ۹۳-۹۲

به اطلاع آندسته از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پردیس های اقماری که در سامانه سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام نموده و رشته - گرایش های مورد تقاضای آنان به حد نصاب برگزاری آزمون نرسیده است ؛ می رساند بر اساس شیوه نامه پذیرش دانشجویان پردیس های اقماری دانشگاه تهران ؛ جذب از طریق بررسی سوابق آموزشی - پژوهشی صورت خواهد پذیرفت. برای اطلاع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه تخصصی بر اساس اولویت انتخابی به وبگاه پردیس های ثبت نامی مراجعه نمایید. جدول زمانبندی دقیق از سوی سایت پردیس ها به اطلاع کلیه داوطلبان خواهد رسید .

پردیس کیش http://kish.ut.ac.ir

پردیس ارس http://aras.ut.ac.ir

پردیس البرز http://alborz.ut.ac.ir

 


( ۱ )