اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع کارشناسی سال ۹۲ رشته های تحصیلی پردیس دانشکده های فنی

تعداد بازدید:۱۳۶۱
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع کارشناسی سال ۹۲ رشته های تحصیلی پردیس دانشکده های فنی

پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع کارشناسی سال 1392 رشته های تحصیلی پردیس دانشکده های فنی جهت آگاهی از زمان، مکان و مدارک لازم جهت ثبت نام حضوری، به آدرس ذیل مراجعه فرمائید.
http://egufa.ut.ac.ir