آگهی مزایده دستگاههای چاپ و فیلم و زینگ

۳۰ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۷:۳۴ کد : ۱۳۹۲ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۴۵
آگهی مزایده دستگاههای چاپ و فیلم و زینگ


 

مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران در نظر دارد دستگاههای چاپ و صحافی مازاد برنیاز و همچنین فیلم و زینگ‌های باطله خود به شرح لیست پیوست را از طریق مزایده به فروش رساند. متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 3/6/92 لغایت 7/6/92 به آدرس تهران؛ خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم سابق) ، پلاک 74 ، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، طبقه همکف، اطاق 109 مراجعه نمایند.

 لیست دستگاه ها

ضمناً تلفن‌های: 88012076  داخلی 101 - و 09196021474 پاسخگوی متقاضیان در خصوص مزایده خواهند بود.